Jānis Jaunsudrabiņš Lucijas Ķuzānes monogrāfijā “Saule mūžam mana” (VIDEO)

Jānis Jaunsudrabiņš Lucijas Ķuzānes monogrāfijā “Saule mūžam mana” (VIDEO)

Zigurds Kalmanis

BALTO UN PELĒKO CIENOT

Biedrības “Aleksandra Pelēča lasītava” darbības pirmsākumos – 1997. gadā, kad Lībagu pagasta Dižstendē abi ar Māri Arbidānu (1957–2007) projekta “Skrīnis” aizsāktajā grāmatu virknē “Portrejas” sagatavojām un izdevām gleznotāja, dzejnieka un rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa (1877–1962) 120. dzimšanas dienas atcerei veltītu grāmatiņu “Baltā ir dvēseles krāsa…”, starp maz zināmām citu autoru publikācijām ievietojām arī vairākas Sēļzemes rakstnieces Lucijas Ķuzānes (1927) monogrāfijā par Jāni Jaunsudrabiņu “Saule mūžam mana” (Rīgā, Liesma, 1986) cenzoru izsvītrotas rindkopas.

Nu, 2017. gada 31. augustā, kad Lucija Ķuzāne žirgta un asprātīga Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē kupla sava talanta cienītāju un draugu pulkā stāstīja par nupat apgādā “Lasītava” izdoto šīs grāmatas pārstrādāto un papildināto izdevumu, jaušami tuvāk iepazinām daudzu Latvijas kultūrvēsturē nozīmīgu cilvēku dzīvesstāstus.

Baltais un pelēkais ir tautasdziesmu apliecinātas, latviešu dievziņā svētas krāsas. No pelēcīgas rītausmas vienmēr ienākam gaismā. Lucijas Ķuzānes apaļās jubilejas gadā viņas dažādos Latvijas novados atrasto un grāmatās aprakstīto ļaužu ceļi dažbrīd krustojas, dažbrīd met varas un laikmetu ietekmētus lokus plašajā pasaulē, bet vienmēr stāsta par mīlestību pret dzimto zemi.

Tuvāk par jaunās grāmatas atvēršanas svētkiem uzzināsiet dažos fotoattēlos un videoieraksta fragmentā, ko publicējam biedrības “A. Pelēča lasītava” mājas lapā.

Talsos, 2017. gada 1. septembrī.

 

No kreisās: Pēteris Korsaks, Ilgonis Bērsons, Lucija Ķuzāne, Ēriks Hānbergs, Janīna Kursīte

Izdevniecības SIA “Lasītava” izpilddirektors

Ēriks Hānbergs, Janīna Kursīte

Lucijas Ķuzānes pirmās publicētās grāmatas redaktore Vija Kaņepe

Neretas novada pašvaldības vadītājs Arvīds Kviesis, muzeja vadītāja Lidija Ozoliņa

Lucijas Ķuzānes vidusskolas biedrs profesors Tālis Millers

Lucijas Ķuzānes autogrāfu saņemšanā autores uzmanību dala mecenāts Vilis Vītols

Sarunājas Saukas novadpētnieks Gunārs Spīdainis un literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons

Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdis Guntis Gailītis sarunā ar vakara viesiem

Talsu dzejniece Maija Laukmane lūdz autogrāfu Lucijai Ķuzānei

 

Komentāri

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.