Pļavenes traģikomēdija

Gadsimta sākumā izdotajā Jāņa Rozes apgāda kartē Pļavmuižas vietā redzama Pļavene. 20.gs sākumā muižu reģistrā vāciskajam Plawen iepretī tulkojums krievu valodā – Плявень (Pļaveņ) un latviskais Pļavene. Notikumu, kas risinājies 1892. gada vasarā, visas vadošās latvju valodā rakstošās avīzes pārpublicējušas kā īpašu atgadījumu. Pļavmuižā 14. jūnijā pastrādāts kriminālnoziegums. Bet visu no sākuma… Nurmuižas baronu Firksu …

Indriķis Voldemārs un Talsi

Indriķis Voldemārs – Krišjāņa Valdemāra vecākais brālis Dace Alsberga Kurzemē un Vidzemē 19. gadu simtenis iesākās ar dzimtbūšanas atcelšanu. Šis notikums radīja priekšnoteikumus, lai latvieši apjaustu savas iespējas. Kopīgā darbā veidojās Jaunlatviešu kustība ar biedrību un teātru organizēšanu, tautasdziesmu vākšanu, arī avīžu un grāmatu izdošanu dzimtajā valodā. Vai arī vēstures izzināšanā tolaik kāds aktīvi darbojās? …

Eižens Kumbergs – pirmais profesionālais fotogrāfs Talsos.

Eugen Floris Kumberg Dace Alsberga Fotogrāfija (no grieķu valodas – gaismas rakstīšana) ir tehnoloģisks attēlu iegūšanas process, apkopojot un fokusējot no priekšmetiem un dabas objektiem atstarotos elektromagnētiskos starus uz gaismjūtīga materiāla – fotofilmas vai elektriskā sensora. Pirmais fotoattēls pasaulē iegūts 1826. gadā uz pulētas apsudrabotas vara plāksnes. Fotogrāfijas sākumu parasti gan saista ar 1839. gada …

Līdz „Kolkasraga spīganai”

Emilija Doroteja Difo

Dace Alsberga Līdz „Kolkasraga spīganai” Emilie Dorothea du Féaux – Emilija Doroteja Difo. Ar Talsiem saistīta vācbaltu rakstniece ap kuras dzīves stāstu savijušies noslēpumi – gan pašas radīti, gan vēstures ceļos aizmaldījušies, interpretējot datus no enciklopēdijas enciklopēdijā. Viņas aktīvā daiļrade ritējusi mūsu pilsētā, tādēļ rakstniece jāņem novada radošo cilvēku pulciņā, precizējot biogrāfiju. Vienlaikus jāielūkojas arī …

Latviešu sadraudzīgā biedrība, Talsi, 1887. gads

Latviešu sadraudzīgā biedrība, Talsi, dibināta 1887. gadā. Dace Alsberga „Rundels” un citi Sagaidot Talsu Sadraudzīgās biedrības (2014. gadā Tautas) nama 100 gadu jubileju 2012. gada janvārī, Maija Laukmane lieliskā esejā min Sadraudzīgās biedrības (dibināšana atļauta 1887. gada rudenī) statūtu parakstītājus – skolotāju un valodnieku Kārli Mīlenbahu (1853–1916), skolotāju un folkloras vācēju Kārli Albertu Pētersonu (1855–1917), …