Piesakies abonementam un lasi gandrīz visas mūsu grāmatas tiešsaistē tikai par 3 eur mēnesī!

Talsu apriņķa skolotājam un fotogrāfam Kārlim Ādolfam Veinbergam 2019. gada 29. augustā 70. piemiņas diena

Kārlis Veinbergs dzimis 1882. gada 7. janvārī (pēc jaunā stila) Nurmuižas pagasta Odrē (www.lvva-raduraksti.lv – Talsu ev. lut. latv. draudze). Tēvs – Johans, mašīnists un galdnieks, māte – Jūlija (Julie) Anna.
Kārlis 1902. gadā pabeidzis Kuldīgas skolotāju semināra trīs klases.
Pirms 1908. gada dzīvojis Žeimeles pilsētiņā Kauņas guberņas Paņevežas apriņķī.
No 1908. līdz 1912. gadam strādājis Kandavas pagasta skolā.
No 1912. gada augusta līdz 1915. gada 9. maijam dzīvojis Ventspilī, bet 1915. gada martā bijis Ēdoles ministrijas skolas skolotājs. 1915. gada 27. martā viņš Krievijas impērijas varas iestādēm pieprasījis atļauju fotografēt, lai frontē esošie vīrieši varētu redzēt savus bērnus, sievas un radiniekus. Pēc policijas iesniegtām ziņām viņš nav pārkāpis likumus un tāpēc atļauju arī saņēmis.
Pirmā pasaules kara laikā devies bēgļu gaitās, bet pēc atgriešanās Latvijā no 1920. līdz 1932. gadam strādājis Kandavas apvienotajā sešklasīgajā pamatskolā. No 1932. gada strādājis K. Mīlenbaha sešklasīgajā pamatskolā.
Izdevis un ilustrējis brošūru “Vadonis pa Kurzemes Šveici” (1924).

Kārlis Ādolfs Veinbergs (1882-1949)
Fotoavots: LVVA fonds 412., lieta 1184., 47. lp.

1920. gados Kandavas Sadraudzīgās biedrības nama otrajā stāvā atradās skolotāja un novadpētnieka Kārļa Veinberga privātbibliotēka, kas bija lielākā pēc apmēriem un vērtības Talsu apriņķī. Kad 1922. gadā tā atvērta publikai, īpašniekam bijis ap 1000 grāmatu. Grāmatu iegādei K. Veinbergs 11 gadu laikā izdevis 7886 Ls. Par lasīšanu iekasēti 80 sant. mēnesī vai 10 sant. par grāmatu. Vienpadsmit gadu laikā par grāmatu lasīšanu Veinbergs ieguvis 2947 Ls. 1934. gadā bibliotēku izmantojušas 162 personas. Visvairāk lasītāju bijis vasaras mēnešos, bet cītīgākie lasītāji sveštautieši. Bibliotēkā bez grāmatām atradās arī Kandavas apkārtnes augu herbārijs un albumi ar K. Veinberga fotografētiem Kandavas attēliem. 1935. gadā Kārļa Veinberga privātā bibliotēka ar 6682 sējumiem darbojās Sabiles ielā 10.
Skolotājs Kārlis Veinbergs 1938. gadā apbalvots ar Atzinības Krusta V šķiru.
Pārsvarā viņš fotografējis Kandavu un pilsētiņas apkārtni, muzejā saglabājušies stikla negatīvi.
Skolotājam Veinbergam 1948. gadā piešķirts LPSR Nopelniem bagātā skolotāja goda nosaukums. Viņš miris 1949. gada 29. augustā. Apbedīts Kandavā, Baznīcas (Baznīckalna) kapos.
Kārļa Veinberga un Margrietas Kanbergas ģimenē bēgļu gaitās Krievijā, Aleksīnā 1915. gada 26. novembrī piedzimis dēls Arturs Aleksandrs – kīmiķis, 2. pasaules kara gados cīnījies latviešu leģionā, cietis represijās, bet gājis bojā autokatastrofā 1997. gadā.

Papildus informācija:
„V. V.” 1933. g. 2. dec. (8) – Latvijas skolotāju slimo kases.
„L. Kar.” 1926. g. 11. maijs (2) – Aizsargu dzīve.
Rakstu krājums “Talsu novads”.– R.: 1935. – 1937., 198. lpp.
Rakstu krājums “Baltijas skolotāju seminārs 1870 – 1919”.– R.: 1940, 386. lpp., foto.
Žanis Unāms. Biogrāfiskā vārdnīca “Es viņu pazīstu”.– otrais iespiedums, Grand Haven, Mich.: 1975, 519. lpp.
www.periodika.lv
https://timenote.info/lv/Karlis-Veinbergs-26.12.1881
http://kandavaskultura.lv/novadnieki/kandavas_novada_jubilari_2015_gada?a=print

Materiālus apkopoja Dace Alsberga.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

© Biedrība “Aleksandra Pelēča lasītava”. Visas tiesības rezervētas. Izmantošana bez atsauces uz autoriem vai biedrību “Aleksandra Pelēča lasītava” nav atļauta!