Stāsta Talsu novada ļaudis

10,00 

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)!

Diāna Bērziņa

Diānas Bērziņas grāmata vēsta interesantus nostāstus un spoku stāstus, kas pierakstīti Talsu novadā. Grāmatu papildina autores ģimenē un kaimiņu sētās runātās tāmnieku valodas un populāru teicienu vārdnīca.

 

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)

vai

Saturs

1. Šodien tavs – rītu mans
2. Čūsku vārdotājs
3. Melnā grāmata
4. Divi burvji
5. Laucienes spoku stāstiņi
6. Bojāgājušais velosipēdists
7. Zelta sienāzītis
8. Baznīcas kambari
9. Atvadas
10. Glābējs
11. Vēstis no viņsaules
12. Vadātājs
13. Raganas
14. Senās mājas
15. Aukstums
16. Bēgošie akmeņi
17. Svešā seja logā
18. Zaldāti zagļi
19. Kādi vien nebija tie kungi
20. Spoku zēns
21. Lielsaimniecība
22. Talsu Baltā dāma
23. Matilde, Ēvužu saimniece
24. Ainas atmiņas par Ēvužiem
25. Apmānītā meita
26. Londonas grāmatiņa
27. Rocežu kalns
28. Teika par Rocežu riju
29. Barons
30. Rocežu spoks
31. Rocežu aleja
32. Klaušu laiki Laidzē
33. Par klaušu laikiem
34. Gari debesīs
35. Laidzes kapu spoks
36. Vīzija
37. Mazā sieviņa
38. Kapu spoki
39. Ragana ceļmalā
40. Jāņu vakars Dursupē
41. Sarkanās ogles
42. Brālis vārtos
43. Dīvainais pielūdzējs
44. Maldugunis
45. Stari debesīs
46. Malka no kapiem
47. Pēdas sniegā
48. Kariete
49. Bailēm lielas acis
50. Ventspils spoki
51. Dīvainības mežā
52. Sapnis
53. Konfekšu papīrīši
54. Dižsēņu burvji
55. Ainas stāsti
56. Ar putniņiem
57. Ticējumi
58. Ēdieni
59. Ziepju pagatavošana
60. Tā stāsta talsinieki
61. Neaizmirstamie talsinieki
62. Talsinieces
63. Čumaļu ezera velns
64. Ceļš uz Čumalu ezeru
65. Kāds ezers pie Čumaļa
66. Stāsti par senajiem Talsiem
67. Timmas
68. Teika par Laidzes ezeru
69. Stāsti par Talsu pilskalnu
70. Teik pa Vellprjiedam
71. Veceis, mūc aiz rāceņmais
72. Teik pa rīj
73. Ticējumi

TALSU UN APKĀRTNES IZLOKSNES VĀRDNĪCA

1. Senču valoda
2. Teicēji
3. Vārdnīca
4. Teicieni
5. Parupji teicieni


 

Par autori

Diāna Bērziņa raksta: “Par maniem priekštečiem ir ziņas jau vismaz pirms 300 gadiem un viņu vārdi sastopami baznīcas grāmatās no brīža, kad tur sāka reģistrēt vietējos iedzīvotājus (Talsu Luterāņu baznīcā ap 1754. gadu). Visi viņi dzīvojuši Kurzemē, taču visvairāk Talsu un Tukuma novados. Izņemot tēva tēva senčus, kuri 19. gadsimtā no Latvijas aizceļoja uz Krieviju un tā arī neatgriezās, kļūdami par latviešu emigrantiem toreizējā cariskajā Krievijā. Tēva māte uz Krieviju aizbrauca Pirmā pasaules kara laikā un apprecējas ar turienes latvieti. Dzimtajos Talsos tēva māte atgriezās viena ar bērniem, viņas vīrs, mans vecaistēvs, tā arī nomira Krievijā. Tēva mātes senči nāk no Ārlavas puses Talsu novadā, dzīvojuši neilgu laiku Sabilē, bet 20. gadsimta sākumā uzcēla māju Talsos un tur dzīvoja. Zināms, ka viņas senči pirms 250 gadiem bija jau te, Talsu novadā, bet varbūt viņi te bija dzīvojuši no neatminamiem laikiem. Mātes mātes senču dzīves vietas ir Talsi, Laidze, Sārcene, Ķūļciems un arī Engures puse. Pati lielākā radu rakstu zinātāja bija mana vecvecmāte Otīlija, dzimusi 1883. gadā (pēc vecā stila) Dursupes Diž-sēņos (ap 1912. gadu pārcēlās uz Laidzi).”