Izpārdošana!

Oktes skola

7,00 

Elmārs Šmelte

Gandrīz gadsimta garumā daudziem ceļi un takas veduši līdz šai skolai. No Oktes, Iģenes, Garlenes. Vairākas paaudzes te ieguvušas pamatizglītību – saimnieku, kalpu un gājēju bērni, grāmatas un pārējo skolas darbam vajadzīgo somās vai lakatiņos nesot, tuvus un tālākus ceļus zābakos, kurpēs vai pastalās ejot.

Smagnējā, pamatīgi celtā skolas ēka joprojām vēl piekalnē, netālu no krustojuma, kur atnāk ceļi no Vandzenes un Pļavām, no Oktes un Garlenes. Vecais nams slēpjas aiz kuplu liepu rindas – jau gadiem ilgi bez bērnu balsīm, bez skolas zvana skaņām.

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)

vai

Saturs

Jauna skola trim pagastiem

Kārlis Jātnieks – pirmais Oktes skolas pārzinis

Pārziņa I. Saržanta darba gadi

Skolas pārzinis Žanis Klāsons

1936./37. mācību gads

Līksmi šalc skolas liepas

Pēdējie trīsdesmit

***
Oktes skolas «dzīvesstāstu» veidojot, vairāk izgaismots tas laiks – pagājušā gadsimta trīsdesmitie gadi – kad pats esmu uzkrājis iespaidus, vērojumus, atmiņas par skolotājiem, skolas un klases biedriem. Izmantoti arī materiāli no manām iepriekš publicētajām grāmatām «Sniedzes» (1999) un «klusi lauki, rāma tāle» (2006).

Ar atmiņu rindām, senām fotogrāfijām, ierosinājumiem grāmatai tapt palīdzēja: Aina Brīvkalne, Taiga Lasmane, Valda Negriba, Maija Ozola, Aina Talente (Freipiča), Imants Tamsons, Imants Tombergs, Biruta Zēberga.

Mans paldies viņiem!

Elmārs Šmelte