Izpārdošana!

U-guns ziedi

Original price was: 7,00 €.Current price is: 5,00 €.

Paulis Grēniņš

E-grāmata (PDF)!

Pazīstamā rakstu pētnieka, kolekcionāra un dzejnieka Paula Grēniņa grāmata “U-guns ziedi (Džen sei garā)”, kurā apkopoti dzejoļi un negaidīti pavērsieni autora personīgās rakstu kolekcijas pētījumos.

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)

vai

Neordināras situācijas rada jaunas idejas, tās − atklājumus.

Šajā sacerējumā, mazā apjoma dēļ, ievada un pēcvārdu nav (ja neskaita šīs pāris rindiņas) − viss tāpat skaidri pateikts. tomēr tēlotajā ikdienas notikumu rāmumā laiku pa laikam izšaujas kāda liesma, kas uzplaukst kā uguns zieds.

Kā šajā sacerējumā tēlojums „Dagnija” − svešam novērotājam (lasītājam) tukšas dzīves apraksts, taču manas dvēseles pārdzīvojumi kādu dzīves perioda norisi tas atspoguļo. Vārdos izteikts, tas te aprakstīts. Bija vai izfantazēts − nav svarīgi − mani tas, maģāru dzejnieka Šandora Petēfi mīlas dzejas panta, viena vienīga panta rindas iespaidā, apdedzināja kā patiesi liesmojošs ugunīgs zieds, liesma, kas nav tverama, tikai skatāma un izjūtama. Tas vairs nav stāsts, bet patiesības dokumentējums. Tādi visnotaļ katrā dzīvā dzīvē atrodami. Ne jau Dagnija dzīvoja tukšu dzīvi, bet es, jo, kam daudz tiek dots, daudz arī tiek prasīts. Tādu Dagniju dzīvē būs bijis daudz, mazāk tādu novērotāju, kas to pamanījuši.

Ja spēkavīrs ravē kartupeļu lauku, tas ir grēks, jo viņa vieta ir cīņas lauks. Nav svarīga cīņa par tēvijas aizsardzību vai sevī varoņa pamanīšanu vai nepamanīšanu, svarīgi ir saprast dzīvi. Lai arī dzīvība ir mūžīga, katra indivīda konkrētais dzīves nogrieznis ir tikai vienreizējs, tādēļ svarīgi ir nodzīvot to pareizi.
Šīs atsevišķās dažādu žanru nodaļas saista kopēja strāva − vairāk vai mazāk, tomēr kaut kas līdzīgs ekstrādzērieniem, kurus vērts nogaršot, lai dzīves buķeti kopumā redzētu pilnīgāk. Ja nepatīk − ar skubu trieciet grāmatiņu kaktā! Arī tas taču būs it kā ekstraoriģināli un tādēļ atbildīs šī sacerējuma vadmotīvam, tātad būs ieguvums.

Paulis Grēniņš

Saturs

Meklē dziļāk.
Ekstraoriģināli, avangarda daiļdarbi latviešu literatūrā.
Mīlas sirdsdziesmu autors.
Tāds nu dzejnieks ir (ne Petēfī).
Uguns ņem visu.
Mīkla.
Smagie jambi.
Ilonas Leimanes „Ugunsputns”.
Slava tintulei!
Cik augstskolu jābeidz, lai saprastu bibliotēku „Kopkatalogu”?
Tukša dzīve.
Kāda patiesi tukša dzīve (Dagnija).
Revolucionārie studenti Rīgas Politehniskajā institūtā.
Septītajai lielvalstij.
Kriktona paradokss jeb pārdomas par mākslīgo intelektu.
Ekstraoriģināls notikums latviešu grāmatniecībā.
Ints Čače un Raiņa “Mīla stiprāka par nāvi”.
Daugavas izteka.
Cik pārsteidzoši valodnieks Edgars Krieviņš.
Ko interesantu var atrast vecos rakstos.
Patiesība par Irlavas skolotāju semināru.
Nezināmie aizmirstie latvieši I, II.
Paliekošas vērtības.