Izpārdošana!

Skolotājs un vēsturnieks Teodors Dzintarkalns dzīvē un darbos

Original price was: 30,00 €.Current price is: 20,00 €.

E-grāmata! (PDF)

Sastādītājs: Imants Tamsons

590 lapaspušu e-grāmata aptver visu periodikā un interneta resursos iegūto informāciju par Dundagas pagasta Pācē dzimušo skolotāju Teodoru Zaudmani (vēlāk uzvārds mainīts uz Dzintarkalns).
Pirmo reizi publicēts līdz tam nezināms Dzintarkalna ar zīmuli rakstīts stāsts “Kā es izspruku no padomju Krievijas”.

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)

vai

Kategorijas: , ,

Saturs:

Teodors Zaudmanis
Gabaliņi no manas dzīves, jeb kāda puslatvieša un mazcilvēka dzīves stāsts
No Talsiem
1905. gada revolūcija Talsos un apkārtnē
Dziesmusvētku pirmsākumi Talsu novadā
Talsu apriņķis
Dundaga
Tas bija Māras tirgū
Iz vectēva atmiņu tarbas
Talsi XIX un XX gadu simtenī
Latviešu tautas folkloras vākums
Teordora Dzintarkalna raksti un publikācijas
Kā es izspruku iz Krievijas
Latvijas senatnes pētītāju biedrības Talsu nodaļa
Piemineklis un vārdi
Par kritušo varoņu pieminekli
3000 talsinieku Pieminekļa kalnā
Kāds Talsu draudzes padomes lēmums
Vēl pie baznīcas jautājuma
Noslēgumam tuvojas senās altārgleznas restaurācijas process
Vasarsvētku brīnums – altārgleznas atgriešanās baznīcā
Pa Jāņiem Sasmakā
Talsu un apkārtnes žīdi
Mīlenbaha uzvara
Nurmuiža un nurmuižnieki
Runa Ārlavā par Krišjāņa Valdemāra garu un atjaunoto Latviju
Dzērāji devuši ezeram vārdu
Kamparkalns vai Breņģu kalns
Ko glabā Oktes pagrabi
Jauni dokumenti par latviešu kolonistiem
Talsu Sadraudzīgās biedrības 50 gadi
Lielais latvietis
Andis Jēkabsons. „Pērkoņkrusts” pret Latvijas valsti
Teodors Dzintarkalns aizsaulē
Tīča Dzintarkalna pēdējais ceļojums
Teodora Dzintarkalna personības pieminējumi un Vītas Lagzdiņas apkopotās atmiņas
Vācbaltu dzejniece Emīlija Gērke
Kārlis Draviņš. Nacionālisti krievu „pilsētas skolā”
Teodora Zaudmaņa skolasbiedrs Fricis Teodors Ieviņš
Ziņu sniedzēji
Izmantotā literatūra
Nozīmīgāko personvārdu rādītājs

Idevums izdots ar A/S Talsu autotransports, Pētera Cielava un Ivara Auzas atbalstu.

Jums arī varētu patikt…