Izpārdošana!

Bliņķs ventiņ mēle 2

5,00 

Uldis Grīnbergs

E-grāmata (PDF)!

Ventspilnieka Ulda Grīnberga sastādītā: “1050 Ventiņes brūķet teican jeb bliņķs ventiņ mēle 2” ar interesantām Ziemeļlatvijas tāmnieku dialekta nokrāsām.

Teicienu vākšanā piedalījušies ap 20 dažādi cilvēki, arī katra teicienu pieraksts ir atšķirīgs. Teicieni vākti, sakārtoti un nodoti tālākai rīcībai 2019. gada nogalē. Vismaz kāds simts teicienu krājumā ir tādu, ko „brūķe” arī kaimiņu pagastos un ciemos – Talsos, Dundagā, Oktē, Pūņās u.c.

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)

vai

Kas tie tādi „Ventiņ teican”?

Ja ir vēlēšanās sevišķi smalki izteikties – tad: Tautas garamantas; ja mazliet „vieglāk”, tad tie iekļaujas Folkloras sadaļā „Sakāmvārdi un parunas”. Lielākā daļa savākto teicienu vairāk atbilst šīs sadaļas otrajam vārdam „parunas” – tie ir gan lietoti pagātnē, gan šodienā, tapuši (mantoti) iepriekšējo paaudžu laikā, top arī šodienas sarunās. Atbilstoši ventiņu raksturam to vidū ir arī šerpāki izteicieni, lietas sauktas īstajos, sarunās lietotajos vārdos, taču esam atteikušies no pārmērībām… Tie ir reģistrēti iesūtīšanas (iesniegšanas) kārtībā, nosacīti sadalot tematiskās grupās.

Ventiņos lietotajiem teicieniem, protams, ir savas īpatnības: pirmā un galvenā – tie i brūķet ventiņ izloksne! Un tas nekas, ka daži tāpat skan arī literārajā valodā!

Divu nodaļu tekstu autorus (No skoltej mutt) varēs pazīt kādreizējie Ventspils 1. vidusskolas absolventi, bet pa kor padāršnem – bijušie un esošie koristi. Var mēģināt pazīt dziesmas, kas izsaukušas diriģentu replikas (daži teicieni „pasprukuši” arī viesdiriģentiem kopmēģinājumos pirms Dziesmu svētkiem).

Pēdējos teicienus „Prātigs doms” varētu pieskaitīt Sakāmvārdu grupai, jo tiem jau ir vairāk vai mazāk vispārīgs raksturs, šie teicieni netiek adresēti atsevišķam, konkrētam cilvēkam, bet ir kā pieredze, secinājumi.

Uldis Grīnbergs