Tu nāc man tūkstoškārt prātā…

10,00 

Kārļa Amendas dzīves gājums, bērnība Lipaiķos, mācības Jelgavā, ceļojumi, satikšanās ar Ludvigu van Bēthovenu, mājskolotājs Virbos, Talsu mācītājmuižā…

e-Grāmata (PDF)!

95 lpp.

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)

vai

e-Grāmatas piemērs lejuplādei (PDF).

e-Grāmata bagātināta ar fotogrāfijām.

Kārļa Ferdinanda Amendas vecāki

Kārļa Amendas tēvs Kristiāns Amenda dzimis 1732. gadā Gilgenburgā, Prūsijā. Kēnigsbergā studējis teoloģiju, bijis pazīstams ar slaveno vācu filozofu Imanuelu Kantu (1724–1804), pēc tam ieceļojis Kurzemē. Sākumā strādājis par mājskolotāju, 1761. gadā kļuvis par Jelgavas pilsētas skolas konrektoru (direktora vietnieku). No 1775. gada šajā pašā skolā un amatā strādājis I. Kanta brālis Johans Kants. Kristiāns Amenda 1761. gadā apprecējās ar Annu Veroniku Hūnu, mācītāja un superintendanta Kristiāna Hūna (1716–1784) jaunāko māsu. Kristiāns Hūns ir pazīstams latviešu literatūras vēsturē ar to, ka 1766. gadā publicēja septīto latviešu Dziesmu grāmatas izdevumu un 1769. gadā – piekto Manceļa sprediķu grāmatas izdevumu (Lettische Postill). Viņš izdeva arī latviešu katehismu (1770. gadā) un latviešu baznīcas aģendu (1771. gadā). Annas un Kristiāna Hūnu māte, tātad Kārļa Amendas vecāmāte, bija Julianna, dzimusi Brēcmane.

Saturs

Kārļa Ferdinanda Amendas vecāki
Lipaiķi – Kārļa Amendas bērnības zeme
Mācības Jelgavā
Kārļa Amendas brāļi un māsas
Studijas un ceļojumi
Satikšanās ar Ludvigu van Bēthovenu
Atgriešanās dzimtenē
Koncerts Melngalvju namā
Mājskolotājs Virbos
Draudzība turpina dzīvot vēstulēs
Talsos jauns mācītājs
Talsu mācītājmuiža
Neaizmirstamais Bēthovens
Ludviga van Bēthovena 9. simfonijas ideja no Kurzemes
Talsu ev. luteriskā baznīca
Kārlis Amenda – Kandavas iecirkņa prāvests
Dzīve beidzas, slava – mūžīga
Kārļa Amendas kapa vieta
Amenda dzīvo pasakā, gleznā, dzejā…
Lai nebūtu pārpratumu…
Ludviga van Bēthovena draugi Latvijā
Kārļa Amendas tuvība ar Tilingu dzimtu
Kārļa Amendas radniecība ar Krišjāni Valdemāru
Kārļa Amendas ceļš uz šodienu
Ludviga van Bēthovena un Kārļa Amendas dzīves pētnieki
Amendas dzimta