Aleksandrs Pelēcis – “Dzintara putns”.

Aleksandrs Pelēcis – Dzintara putns – Dzeja

Kliedz aiziedama dzērvju rinda,Un saule veļu miglā dziest.Pie manis Dzimtās Zemes dzintarsPar gaismas putnu nolaidies. Dzirkst zelta lapās pīlādžoga:No turienes pat sūrums saldsUn putns dzied uz manas rokas,Un nenolauztās priedes šalc. Trīs krāsu Tēvuzemes dzintars,Gan zvīļš, gan saules pilns, gan sārts.Lai pagaist tālēs bēdu rinda.Ar mani, Latvija, tavs vārds! 6. augustā 1962. gadā,Sibīrijā uz bērza …

Nacionālie partizāni Talsu novadā

Avots: ”No NKVD līdz KGB. Politiskās prāvas Latvijā 1940.-1986. Noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs.” Latvijas Vēstures institūta apgāds, Rīga, 1999. Vārds, uzvārds, pagasts, kur persona dzimusi (gandrīz vienmēr sakrīt ar darbības teritoriju), apcietināšanas gads, arhīva krimināllietas numurs. Tie, protams, nav visi Talsu apriņķa mežabrāļi, vēl ir legalizētie, nošautie un atbalstītāji, bet tas …

Kāpēc čekas priekšnieks Oļģertu sveicināja?

Aleksandrs Pelēcis, “Talsu grāmata”. Ar Oļģertu man daudz kopīgu atmiņu. Pirmā iepazīšanās bija Latvijas Universitātes Rožu gaitenī. 1942. gadā Oļģerts sāka studijas filoloģijā. Pabeigt nesanāca, jo otrreiz nācās satikties Taišetas trasē. Mans draugs brīvībā tika ātrāk, un tad viņš mums uz Sivakiem vēstules rakstīja. Sūtīja Mārtiņam paša zīmētu ābeci. Stāstīja, kādi jaunumi Talsos… Tā bija …