Piesakies abonementam un lasi gandrīz visas mūsu grāmatas tiešsaistē tikai par 3 eur mēnesī!

Kas mēs esam un ko darām? Retas e-grāmatas un izdevumi nelielos metienos.

Sabiedriska organizācija

Aleksandra Pelēča lasītava” izdod retas e-grāmatas, veicina nacionālas nozīmes kultūras mantojuma un dzejnieka Aleksandra Pelēča literārā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu, sniedz sabiedrībai informācijas pakalpojumus, palīdz realizēt interesantas idejas (izdevumi nelielos metienos), piedalās mutvārdu vēstures apkopošanas un novadpētniecības darbā. Iesaistās bibliotēku, grāmatnīcu, muzeju, tūrisma un informācijas centru, kultūras un izglītības iestāžu sadarbības programmās.

„Aleksandra Pelēča lasītava” dibināta 2000. gadā – „Triju zvaigžņu” ordeņa kavaliera, Talsu novada dzejnieka Aleksandra Pelēča (1920 – 1995) 80. jubilejas gadā. „A. Pelēča lasītava” ir 1999. gadā atbalstītā projekta „Skrīnis” radošās grupas darbības turpinājums. Organizācijas dibināšanas iniciatori mēnešraksta „Skrīnis” veidotāji Māris Arbidāns un Zigurds Kalmanis.

retas e-grāmatas Aleksandra Pelēča lasītava

Kopš dibināšanas Lasītava sadarbojas ar Lībagu pagasta Dižstendes bibliotēku, Valsts Stendes selekcijas stacijas Zinātnisko bibliotēku. „Aleksandra Pelēča lasītavai” ir sava grāmatu kolekcija. Daļēji tās nāk no dzejnieka Aleksandra Pelēča un Lasītavas biedru personiskajām bibliotēkām, bet prāvāko skaitu devuši ziedotāji (trimdas latvieši Vilis Miķelsons, Viktors Zemesarājs, Ilze Zīverte, Aina Zemdega, literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons, dzejniece Monika Zariņa u.c.).

Talsu pilsētas dome 2002. gadā Lasītavu apbalvoja ar dzejnieka Aleksandra Pelēča vārdā nosaukto prēmiju, ko piešķir par augstvērtīgiem darbiem prozā, dzejā, publicistikā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu pilsētai un novadam (Kārlis Draviņš – „Gadījuma dzejoļi”, Talsu novada literātu dzejas kopkrājums „Mani kaķi ir zaļi”), kā arī par ieguldījumu A. Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā (nepublicētie dzejoļi krājumā „Bērzu grāmata” (pdf e-grāmata), runu, rakstu un publikāciju krājums „Laime ir zemas barakas izskatā”).
Lasītava 2003. gadā saņēma Latviešu preses biedrības (ASV) atzinības diplomu par mākslinieciski augstvērtīgiem izdevumiem.

„A. Pelēča lasītava” izdod retas e-grāmatas, veicina nacionālas nozīmes kultūras mantojuma un dzejnieka Aleksandra Pelēča literārā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu, sniedz sabiedrībai informācijas pakalpojumus, palīdz realizēt interesantas idejas (izdevumi nelielos metienos), piedalās mutvārdu vēstures apkopošanas un novadpētniecības darbā.

E-grāmatas un grāmatas pdf formātā

Sabiedriskā organizācija veic saimniecisko darbību un realizējusi sadarbības projektus ar Talsu rajona padomes projektu fondu (J. Jansona „Tu nāc man tūkstoškārt prātā…: Komponista Ludviga van Bēthovena drauga Kārļa Amendas – Talsu mācītāja piemiņai” e-grāmatas formātā, J. M. K. Frīzendorfa „Atmiņstāsti: mācītāju Tilingu dzimtas atvases bērnības dienas Talsos un tuvākajā apkārtnē”) Talsu 2. vidusskolu (jauno autoru dzejas un īsprozas krājumi), Talsu pamatskolu, Rojas vidusskolu, Talsu rajona Izglītības pārvaldi („Talsu rajona Skolu kalendārs 2004”), Lībagu sākumskolu („Mans dzejolis”), Valsts Stendes selekcijas staciju, Valdgales pagasta padomi (pētnieciskais darbs par Krišjāni Valdemāru „Vairāk gaismas” un pagasta autoru dzejas izlase „Mantojums”), Talsu muzeju, Talsu novada laikrakstu „Talsu Vēstis”, Ģibuļu pagasta padomi (pdf e-grāmata „Jaunības zemē – Pastendē”), ar Latvijas Teātru darbinieku savienību (režisores Māras Priedes grāmatas „Teātrim uzticīgie” un „Teātrim un dejai uzticīgie”, Latvijas Nacionālās operas ilggadējās koristes Emīlijas Určas pētījums „Operdziedātājas Alīdas Vānes vokālās skolas „bel canto” principi”).
„A. Pelēča lasītavā” sagatavoti un nelielā tirāžā izdoti vairāki rakstnieces Elgas Eglājas (Helgas Hofmanes) darbi, literatūrzinātnieka Ilgoņa Bērsona dienasgrāmatas „Savā nodabā, savā novadā”, rakstnieka, publicista Valdemāra Ancīša eseju grāmata „Mēs gribam turpināties”, skolotāja, novadpētnieka Elmāra Šmeltes atmiņas par tēva mājām „Sniedzes”, dokumentālu stāstu un atmiņu grāmata „Toreiz Rideļos”, „No drupām uz dzīvību” – Jaunauces evaņģēliski luteriskai draudzei – 390, novadnieka Viļa Veldres ceļojumu aprakstus „Pa Kurzemes lielceļiem” un mīlas dzejas krājumu „Saule rasā”.

retas e-grāmatas Aleksandra Pelēča lasītava

Novadpētnieka Zigurda Kalmaņa vairāku gadu darbs apkopots grāmatā „Dzimtas nams: Stendes muižas veidošanās un attīstība 1288. – 1920.”  – atvēršanas svētki notika Stendes muižā 2004. gada 24. septembrī. 2009. gadā izdota Lībagu pagasta vēstures stāstu un apceru grāmata „Vējš pāri Lībagiem” . Abas grāmatas izdotas arī kā e-grāmatas pdf formātā.

2004. gada 6. Kurzemes dzejas svētkos Liepājā, „Aleksandra Pelēča lasītava” izstādīja deviņpadsmit Talsu novadā sarakstītas dzejas grāmatas, bet kopējais Lasītavā veidoto izdevumu skaits sniedzas pāri astoņiem desmitiem.

2004. gada septembrī „A. Pelēča lasītava” sāka īrēt telpas Talsos, kur, pateicoties Talsu pilsētas domes un sponsoru finansiālajam atbalstam, 2005. gadā – rakstnieka 85. jubilejas gadā, atvēra biroju Lielajā ielā 37.

Līdz 2014. gada sākumam Lasītavā sagatavoti un tiražēti vēl vairāk kā 40 dažādi izdevumi. Starp tiem dažādi dzimtu vēstures pētījumi, represētā liepājnieka Jura Jankoviča grāmata „Spīta krustceles. Stāsts par padomju režīma dzīves augstskolu”, vēstures maģistres Antras Grūbes grāmata „Talsu ebreji” (2013), novadpētnieka Imanta Tamsona darbi „Skola atmiņās un stāstos” (2011, pdf e-grāmatas formātā), „Sargā savu tēvu zemi” (2013) un citi.

Izziņai
Lasītavai nav algotu darbinieku, visus darbus veic bez atlīdzības;

Saimnieciskās darbības rezultātā gūtos ienākumus izlieto organizācijas tehniskā nodrošinājuma iegādei un jaunu projektu īstenošanai;

Organizācijas izdevējdarbība saprotama kā „galda” izdevējdarbība – digitālā druka un kopēšana/pavairošana, roku darbs un neliela tirāža – 50 – 100, 150 – 200 eksemplāri;

Biedrība nenodarbojas ar tiešu izdoto iespieddarbu izplatīšanu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

© Biedrība “Aleksandra Pelēča lasītava”. Visas tiesības rezervētas. Izmantošana bez atsauces uz autoriem vai biedrību “Aleksandra Pelēča lasītava” nav atļauta!