Izpārdošana!

Caur laikiem – 1. daļa

Original price was: 25,00 €.Current price is: 20,00 €.

Visvaldis Tukmanis

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)

vai

Grāmata pieejama tikai digitālā formātā.

Jaunums! Digitālā veidā ir pieejama arī šīs grāmatas 2. daļa!

 

Biedrība „Aleksandra Pelēča lasītava” 2013. gadā uzsāka jaunu projektu, sagatavojot izdošanai Talsu novada vēstures zinātāja un pētnieka Visvalža Augusta Tukmaņa manuskriptu „Caur laikiem. No Talsiem līdz Sasmakai, no Šķēdes līdz Ģibzdei”, kas, izzinot Latvijas vēstures arhīvu dokumentu datus un Latvijas periodikā publicēto, sākts veidot 1996. gada rudenī.

Darbs iznācis apjomīgs, jo ietilpināms vien divos sējumos, kur, līdztekus interesanti veidotajai teksta daļai ar Tukmaņu dzimtas vairāku paaudžu dienasgrāmatu fragmentiem un laikabiedru atmiņām, kārtojami ap 700 dažādu fotogrāfiju un unikālu dokumentu attēlu.

Grāmatas saturs

I. ADMINISTRATĪVAIS IEDALĪJUMS un PĀRVALDE

Talsu novads līdz 20. gadsimtam

Talsi un novads no 1900. gada līdz padomju okupācijai 1940. gadā

Okupācijas laiks no 1940. līdz 1945. gadam

Pirmie pēckara gadi: no 1945. līdz piecdesmitajiem gadiem

II. LAIDZES PAGASTS

Pagasta vēsture un saimniecība līdz 1945. gadam

Pagasta pārvalde

Dzirnavas pagasta teritorijā

Okupācijas gadi Laidzē no 1940. līdz 1945. gadam

Pagasts pēc 1945. gada 8. maija

III. ĀRLAVAS PAGASTA VALDEMĀRA UN ZIEDOŅA CIEMI

Pagasts līdz 1945. gadam

Padomju varas gadi

Ģibzdes ciems

IV. BIEDRĪBAS un ORGANIZĀCIJAS

Biedrības Talsu apkaimē līdz 1940. gadam

Laidzes kultūras biedrība

Laidzes lauksaimniecības biedrība

Ārlavas lauksaimniecības biedrība

Aizsargi

Mazpulki

Skauti un gaidas

Komunistiskā partija

Komjaunatne

Latvijas valdības apbalvojumi

V. KREDĪTSABIEDRĪBAS

Laidzes krājaizdevu sabiedrība

Ārlavas kredītsabiedrība

VI. LAUKSAIMNIECĪBAS KOOPERATĪVĀS

SABIEDRĪBAS.

Talsu apriņķa lauksaimniecības kooperatīvo sabiedrību savienība

Laidzes lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība

Ārlavas lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība

VII. SAIMNIECĪBA un KULTŪRAS DZĪVE

No lauksaimniecības vēstures

Rekrūšu laiki

Brandavīna lietas un gadatirgi

Pirmais pasaules karš

Agrārreforma un Latvijas brīvvalsts laiks

No 1934. līdz 1940. gadam

Pirmais padomju gads (17.06.1940.–01.07.1941.)

Kara un vācu okupācijas laiks (01.07.1941.–08.05.1945.)

Pirmie pēckara gadi (1945.–1950.)

VIII. KOLHOZI un PADOMJU SAIMNIECĪBAS

Pirmie kolhozi Talsu novadā

No autora to dienu piezīmēm

Laidzes ciema kolhozs „LIESMA”

Laidzes ciema kolhozs „GAISMA”

Laidzes ciema kolhozs „KOMŪNA”

Laidzes ciema kolhozs „KLĀŅI”

Valdegāles ciema kolhozs „KURZEME”

Valdegāles ciema kolhozs „AUGSTRAŽA”

Valdegāles ciema kolhozs „VIENĪBA”

Laidzes ciema kolhozs „RĪTS”

Valdegāles ciema kolhozs „ZELTA VĀRPA”

Valdegāles ciema kolhozs „VALDEGĀLE”

Apvienotais kolhozs „PADOMJU LATVIJA”

Valdemāra ciema kolhozs „DZELME”

Valdemāra ciema kolhozs „SARKANĀ ZVAIGZNE”

Ziedoņa ciema kolhozs „KOMJAUNIETiS”

Ziedoņa ciema kolhozs „BLĀZMA”

Ģibzdes ciema kolhozs „ĢIBZDE”

Ģibzdes ciema kolhozs „DEVĪTAIS MAIJS”

Padomju saimniecības „LUBEZERE”nodaļa

Padomju saimniecība „LAIDZE”

No autora to dienu piezīmēm un atmiņām

Par autoru

Daudz, daudz vasaru un ziemu nomainījušās mūžīgajā laika skrējienā kopš tām ziemīgi dzestrajām decembra beigu dienām. Aukstumā stingstošo zemi sedza pavisam plāna sniega sedziņa. Šķita, ka dabā viss apstājies, pamiris, taču tā nebūt nebija. Ik brīdi kaut kur pasaulē sevi pieteica kāda jauna dzīvība. Tā notika arī toreizējā Laidzes pagasta Laukindiņu mājās. 1930. gada pirmsziemsvētku dienas agrās rīta stundas mieru iztraucēja divu tikko pasaulē nākušo zeperu pirmie brēcieni. Saimniekiem Žanim un Vilhelmīnei Tukmaņiem notikušais dāvāja gan prieku, gan jaunas rūpes un pienākumus. It īpaši mammai, kurai gaidītā viena mazuļa vietā nācās gādāt un rūpēties par diviem.

Caur-laikiem-Visvaldis-Tukmanis-2015

Esmu vecākais bērns ģimenē, jo šo pasauli ieraudzīju pusstundu agrāk nekā dvīņubrālis Tālivaldis. Kristībās man doti divi vārdi – Visvaldis Augusts, no tēva brāļa Kārļa Augusta vārda. Kristījis Talsu luteriskās draudzes mācītājs Oskars Martinelli Talsu baznīcā. Augām kā visi lauku bērni tolaik. Jau kopš mazām dienām iepazinu lauku darbus. Tikko pieskaitīju gadiņu savam mūžam, tā klāt jauni pienākumi. Bet tāda toreiz bija lauku bērnu ikdiena. Ja nebija citu pienākumu, nācās uzņemties aukles lomu, rūpējoties par mazajām māšelēm. Nebijām jau divi vien. Ģimenē auga māsas Maiga un Aina, bet kā piektais 1941. gadā pasaulē nāca brālis Gunārs. Mācījos Talsos pamatskolā, vidusskolā, tad lauksaimniecības skolā Zūrās, vēlāk neklātienē un pašmācības ceļā. Esmu strādājis par agronoma palīgu, par laukkopības agronomu, biju strādnieks zāģētavā, galdniecībā, vilciena konduktors. Dienot padomju armijas „strojbatā”, apguvu profesiju, kas noderēja visam darba mūžam. Biju celtniecības brigadieris, meistars, darbu vadītājs, vecākais darbu vadītājs.

Atveriet grāmatu, izlasiet, un uzzināsiet ne tikai to vien, bet daudz vairāk. Patīkamu lasīšanu!

Visvaldis Tukmanis.

Jums arī varētu patikt…