Talsu dendroloģiskais parks

5,00 

Inta Metuzāle

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)

Talsu dendroloģiskais parks – grāmata par aizrautīgu cilvēku darbu Talsu pilsētas skaistumam.

Talsu dendroloģiskais parks
Inta Metuzāle

Daiļdārzniece Inta Metuzāle (1936) veidojusi zinošiem cilvēkiem interesantu stāstu par mūža garumā iekārtotiem Talsu dendroloģiskā parka un citu pilsētas košumdārzu stādījumiem. Grāmatas 335 lapaspusēs un atlasītajā ilustratīvajā materiālā uzzināsiet par veiksmēm, neveiksmēm un problēmām fiziski grūtā, bet skaistā zaļumsaimniecības meistara profesijā.

 Ievada vietā

Vēstures interesenti, dārzkopji un topošie dendrologi saņem jaunu grāmatu – monogrāfiju par Talsu pilsētas dendroloģisko parku.

Viena no Talsu skaistākajām vietām veidojusies un augusi vairāku gadsimtu garumā, lai mēs par to varētu priecāties arī šodien.

Par parka veidošanas sākumposmu, attīstību 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā izziņas materiālu ir maz. Tā kā Latvijas brīvvalsts pirmajā periodā un arī vēlāk Oktes Firksa namā Talsos darbojās vidusskola un ģimnāzija, tad jāpieņam, ka parku kopa un apsaimniekoja salīdzinoši nopietni.

Plašs, sistemātisks parka sakārtošanas un pārveides darbs aizsākās 1970. gados. Tas bija pietiekami sarežģīts gan finansiāli, gan organizatoriski. Arī šobrīd nav juridiski atrisināts jautājums par parka piederību konkrētam valdītājam.

Profesionālā daiļdārzniece Inta Metuzāle grāmatā sakārtojusi pilnu parkā sastopamo koku un krūmu sugu aprakstu ar nosaukumiem latviešu un latīņu valodās. Dārznieces darbības laiks Talsu pilsētas apstādījumu kopšanā un labiekārtošanā papildināts ar pašas fotogrāfijām un senu Talsu pastkaršu attēliem no novadpētnieku kolekcijām. Grāmata ir arī autores paldies cilvēkiem, kuru darbs veidojis skaistus akcentus Talsu ainavā.

Daiļdārznieces veikums ne vienmēr atbilstoši novērtēts, bet tādēļ līdz pat šim brīdim nav mazinājusies viņas aizrautība un atbildības sajūta, nežēlojot darba vai brīvdienu stundas, nesavtīgu materiālo ieguldījumu optimāli iespējamā ainaviskā rezultāta sasniegšanai.

Arī turpmāk Talsu dendroloģiskā parka un pilsētas apstādījumu kopējiem, ainavā ienākot aizvien jaunām kultūras aktivitātēm, netrūks pienākumu un atbildības. Gan Intas Metuzāles darba turpinātājiem, gan Talsu pilsētas un novada vadītājiem šī monogrāfija noderēs skaidrākam skatam uz nebūt ne vienkāršajām daiļdārznieka un dendrologa profesijām.

Māris Grīnvalds

Talsos, 2015. gada jūnijā.

Grāmatas saturs

1. Talsu dendroloģiskais parks

2. Parka rekonstrukcijas projekts

3. Parka rekonstrukcija

4. Rekonstrukcijas darbi parka vecajā daļā

5. Kokaugu stādīšana

6. Cīņa ar zagļiem un postītājiem

7. Akmeņdārzs

8. Lapu grābšana

9. Zāles pļaušana

10. Neveiksmīgās aktivitātes un skolas salidojums

11. Tūju dzīvžoga stādīšana gar sporta laukumu

12. Muzeja apkārtnes labiekārtošana

13. Lielie darbi parkā 1995. gadā

14. Mēģinājums ierīkot vasaras atpūtas novietni

15. Parka kopšanas darbi 2004. gadā

16. Stādījumu sakārtošana aiz dīķa

17. Neizdošanās ar „biznesa” plānu

18. Lielā vētra

19. 2005. gada rudens darbi parkā

20. 2006. gada darbi parkā

21. Sēklu vākšana un tīrīšana

22. Parka celiņi

23. ”Talsu saulītes” izveidošana zālienā

24. Notikums ar akmeņiem

25. 2009. gads parkā

26. Kas notika parkā no 2010.–2014. gadam

27. Lielā talka 2013. gada pavasarī

28. Veiksmīgais 2013. gada augusts

29. Dendroloģiskajā parkā iestādītie kokaugi

30. Nav iestādīti, stādīti un iznīkuši, pārstādīti

31. Aktivitātes pilsētas apstādījumos

32. Ritas Pelēces dārzs

33. Pēcvārds

34. Izmantotā literatūra