Talsu dendroloģiskais parks

5,00 

Inta Metuzāle

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)

vai

Kategorijas: ,

Talsu dendroloģiskais parks – grāmata par aizrautīgu cilvēku darbu Talsu pilsētas skaistumam.

Talsu dendroloģiskais parks
Inta Metuzāle

Daiļdārzniece Inta Metuzāle (1936) veidojusi zinošiem cilvēkiem interesantu stāstu par mūža garumā iekārtotiem Talsu dendroloģiskā parka un citu pilsētas košumdārzu stādījumiem. Grāmatas 335 lapaspusēs un atlasītajā ilustratīvajā materiālā uzzināsiet par veiksmēm, neveiksmēm un problēmām fiziski grūtā, bet skaistā zaļumsaimniecības meistara profesijā.

 Ievada vietā

Vēstures interesenti, dārzkopji un topošie dendrologi saņem jaunu grāmatu – monogrāfiju par Talsu pilsētas dendroloģisko parku.

Viena no Talsu skaistākajām vietām veidojusies un augusi vairāku gadsimtu garumā, lai mēs par to varētu priecāties arī šodien.

Par parka veidošanas sākumposmu, attīstību 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā izziņas materiālu ir maz. Tā kā Latvijas brīvvalsts pirmajā periodā un arī vēlāk Oktes Firksa namā Talsos darbojās vidusskola un ģimnāzija, tad jāpieņam, ka parku kopa un apsaimniekoja salīdzinoši nopietni.

Plašs, sistemātisks parka sakārtošanas un pārveides darbs aizsākās 1970. gados. Tas bija pietiekami sarežģīts gan finansiāli, gan organizatoriski. Arī šobrīd nav juridiski atrisināts jautājums par parka piederību konkrētam valdītājam.

Profesionālā daiļdārzniece Inta Metuzāle grāmatā sakārtojusi pilnu parkā sastopamo koku un krūmu sugu aprakstu ar nosaukumiem latviešu un latīņu valodās. Dārznieces darbības laiks Talsu pilsētas apstādījumu kopšanā un labiekārtošanā papildināts ar pašas fotogrāfijām un senu Talsu pastkaršu attēliem no novadpētnieku kolekcijām. Grāmata ir arī autores paldies cilvēkiem, kuru darbs veidojis skaistus akcentus Talsu ainavā.

Daiļdārznieces veikums ne vienmēr atbilstoši novērtēts, bet tādēļ līdz pat šim brīdim nav mazinājusies viņas aizrautība un atbildības sajūta, nežēlojot darba vai brīvdienu stundas, nesavtīgu materiālo ieguldījumu optimāli iespējamā ainaviskā rezultāta sasniegšanai.

Arī turpmāk Talsu dendroloģiskā parka un pilsētas apstādījumu kopējiem, ainavā ienākot aizvien jaunām kultūras aktivitātēm, netrūks pienākumu un atbildības. Gan Intas Metuzāles darba turpinātājiem, gan Talsu pilsētas un novada vadītājiem šī monogrāfija noderēs skaidrākam skatam uz nebūt ne vienkāršajām daiļdārznieka un dendrologa profesijām.

Māris Grīnvalds

Talsos, 2015. gada jūnijā.

Grāmatas saturs

1. Talsu dendroloģiskais parks
2. Parka rekonstrukcijas projekts
3. Parka rekonstrukcija
4. Rekonstrukcijas darbi parka vecajā daļā
5. Kokaugu stādīšana
6. Cīņa ar zagļiem un postītājiem
7. Akmeņdārzs
8. Lapu grābšana
9. Zāles pļaušana
10. Neveiksmīgās aktivitātes un skolas salidojums
11. Tūju dzīvžoga stādīšana gar sporta laukumu
12. Muzeja apkārtnes labiekārtošana
13. Lielie darbi parkā 1995. gadā
14. Mēģinājums ierīkot vasaras atpūtas novietni
15. Parka kopšanas darbi 2004. gadā
16. Stādījumu sakārtošana aiz dīķa
17. Neizdošanās ar „biznesa” plānu
18. Lielā vētra
19. 2005. gada rudens darbi parkā
20. 2006. gada darbi parkā
21. Sēklu vākšana un tīrīšana
22. Parka celiņi
23. ”Talsu saulītes” izveidošana zālienā
24. Notikums ar akmeņiem
25. 2009. gads parkā
26. Kas notika parkā no 2010.–2014. gadam
27. Lielā talka 2013. gada pavasarī
28. Veiksmīgais 2013. gada augusts
29. Dendroloģiskajā parkā iestādītie kokaugi
30. Nav iestādīti, stādīti un iznīkuši, pārstādīti
31. Aktivitātes pilsētas apstādījumos
32. Ritas Pelēces dārzs
33. Pēcvārds
34. Izmantotā literatūra