Izpārdošana!

Caur laikiem – 2. daļa

Original price was: 25,00 €.Current price is: 20,00 €.

Visvaldis Tukmanis

Grāmatas 2. daļai ir 896 lapaspuses (ap 700 attēlu), kurās iekļauts Valdegales pagasta Laukindiņu saimnieku Tukmaņu un radu dzimtu stāsts ar laikmetu maiņu negaidīto notikumu pavērsienu aprakstiem. Vēstīts par padomjgadu kolhozu apkalpojošo saimniecisko sistēmu (mašīnu un traktoru staciju – MTS) darbību Talsu novadā, ārstniecības struktūrām un organizācijām no senlaikiem līdz Atmodas sākuma gadiem. Grāmatā apraksti par dažādu ceļu (arī dzelzceļu) tīklu un satiksmes organizāciju un attīstību novadā, sakaru tīkla veidošanu un attīstību, izglītību dažādu pakāpju skolās dažādos laikmetos, novada reliģiskajām draudzēm un baznīcām, muižām, muižniekiem un muižu ļaudīm.

Grāmata par Valdemārpils, Valdgales, Laidzes puses vēsturi un notikumiem.

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)

vai

Grāmata pieejama vienīgi elektroniskā (PDF) formātā.

Šī ir grāmatas 2. daļa!

Biedrība „Aleksandra Pelēča lasītava” 2013. gadā uzsāka jaunu projektu, sagatavojot izdošanai Talsu novada vēstures zinātāja un pētnieka Visvalža Augusta Tukmaņa manuskriptu „Caur laikiem. No Talsiem līdz Sasmakai, no Šķēdes līdz Ģibzdei”, kas, izzinot Latvijas vēstures arhīvu dokumentu datus un Latvijas periodikā publicēto, sākts veidot 1996. gada rudenī.

Darbs iznācis apjomīgs, jo ietilpināms vien divos sējumos, kur, līdztekus interesanti veidotajai teksta daļai ar Tukmaņu dzimtas vairāku paaudžu dienasgrāmatu fragmentiem un laikabiedru atmiņām, kārtojami ap 700 dažādu fotogrāfiju un unikālu dokumentu attēlu.

Grāmatas “Caur laikiem. No Talsiem līdz Sasmakai, no Šķēdes līdz Ģibzdei” otrā daļa

Grāmatas saturs

I. BĒRNĪBAS DIENU MOZAĪKA

II. DAŽI ATMIŅU ZIBŠŅI

III. MAŠĪNU-TRAKTORU STACIJAS
Ārlavas MTS
Talsu MTS

IV. ĀRSTNIECĪBA
V. CEĻI UN SATIKSME
VI. SAKARI (pasts, telefons, radio)
VII. SKOLAS
VIII. DRAUDZES UN BAZNĪCAS

IX. MUIŽAS, MUIŽNIEKI UN MUIŽU ĻAUDIS
Valdegāles muiža (Waldegahlen)
Mieguzes mazmuiža (Meegusen)
Nodenes mazmuiža (Noden)
Valdegāles mazmuiža Ozolmuiža
Vīgriezes mazmuiža (Wigershof)
Valdegāles Jaunmuiža (Neuhof bei Waldegahlen)
Šķēdes muiža (Scheden)
Laidzes muiža (Laidsen)
Rocežu muiža (Rothseden)
Klāņu muiža (Klahnen)
Sārcenes muiža (Sahrzen)
Popraga muiža (Popraggen)
Talsu mācītājmuiža (Pastorat)
Pūņu muiža (Puhnjen)
Pobužu muiža (Pobuschen)
Limbužu muiža (Limbuschen)
Dreimaņu muiža (Dreimansdorf)

X. REPRESĪVĀS UN MILITĀRĀS ORGANIZĀCIJAS
Nedaudz par latviešu strēlniekiem
Policija un militārā pārvalde no 1918. līdz 1922. gadam
Policija no 1922. līdz 1940. gadam
1939. gada rudens – 1941. gada jūlijs
Vācu okupācijas laiks
Pēckara padomju okupācijas sākums un pretošanās kustība
Filtrācija un pirmās represijas
Iznīcinātāji („istrebīķeļi”), NKVD un NKGB
Iedzīvotāju deportācija (1949. gada marts)
Pēdējās padomju armijas bāzes Talsu novadā

Par autoru

Daudz, daudz vasaru un ziemu nomainījušās mūžīgajā laika skrējienā kopš tām ziemīgi dzestrajām decembra beigu dienām. Aukstumā stingstošo zemi sedza pavisam plāna sniega sedziņa. Šķita, ka dabā viss apstājies, pamiris, taču tā nebūt nebija. Ik brīdi kaut kur pasaulē sevi pieteica kāda jauna dzīvība. Tā notika arī toreizējā Laidzes pagasta Laukindiņu mājās. 1930. gada pirmsziemsvētku dienas agrās rīta stundas mieru iztraucēja divu tikko pasaulē nākušo zeperu pirmie brēcieni. Saimniekiem Žanim un Vilhelmīnei Tukmaņiem notikušais dāvāja gan prieku, gan jaunas rūpes un pienākumus. It īpaši mammai, kurai gaidītā viena mazuļa vietā nācās gādāt un rūpēties par diviem.

Caur-laikiem-Visvaldis-Tukmanis-2015

Esmu vecākais bērns ģimenē, jo šo pasauli ieraudzīju pusstundu agrāk nekā dvīņubrālis Tālivaldis. Kristībās man doti divi vārdi – Visvaldis Augusts, no tēva brāļa Kārļa Augusta vārda. Kristījis Talsu luteriskās draudzes mācītājs Oskars Martinelli Talsu baznīcā. Augām kā visi lauku bērni tolaik. Jau kopš mazām dienām iepazinu lauku darbus. Tikko pieskaitīju gadiņu savam mūžam, tā klāt jauni pienākumi. Bet tāda toreiz bija lauku bērnu ikdiena. Ja nebija citu pienākumu, nācās uzņemties aukles lomu, rūpējoties par mazajām māšelēm. Nebijām jau divi vien. Ģimenē auga māsas Maiga un Aina, bet kā piektais 1941. gadā pasaulē nāca brālis Gunārs. Mācījos Talsos pamatskolā, vidusskolā, tad lauksaimniecības skolā Zūrās, vēlāk neklātienē un pašmācības ceļā. Esmu strādājis par agronoma palīgu, par laukkopības agronomu, biju strādnieks zāģētavā, galdniecībā, vilciena konduktors. Dienot padomju armijas „strojbatā”, apguvu profesiju, kas noderēja visam darba mūžam. Biju celtniecības brigadieris, meistars, darbu vadītājs, vecākais darbu vadītājs.

Atveriet grāmatu, izlasiet, un uzzināsiet ne tikai to vien, bet daudz vairāk. Patīkamu lasīšanu!

Visvaldis Tukmanis