Piesakies abonementam un lasi gandrīz visas mūsu grāmatas tiešsaistē tikai par 3 eur mēnesī!

Viestura ordenis mūsu mežabrāļiem

Viestura ordenis ir augstākais Latvijas militāro nopelnu apbalvojums un to pilnā mērā ir pelnījuši arī bruņotās pretošanās kustības dalībnieki. Saskaņā ar Valsts apbalvojumu likumu, ar Viestura ordeni apbalvo ”par sevišķiem militāriem nopelniem, kā arī par sevišķiem nopelniem nacionālās pretošanās kustībā un valsts neatkarības aizstāvēšanā” (..). Lai šī apbalvošana beidzot notiktu, pagāja diezgan ilgs laiks. Pirmoreiz iecere izvirzīt apbalvošanai vēl dzīvos nacionālos partizānus un partizānes, izskanēja manā uzrunā Latvijas nacionālo partizānu saietā pie Melturiem 2016. gada 30. jūlijā. Pēc tam tika sagatavoti visi nepieciešamie dokumenti, Latvijas Valsts arhīva eksperts Ainars Bambals sagatavoja izziņas par viņu visu atbilstību apbalvošanas kritērijiem. Mēs izvirzījām apbalvošanai ar Viestura ordeni 22 tobrīd vēl dzīvos nacionālos partizānus un partizānes. Ieteikuma vēstulē Ordeņu kapitulam mēs rakstījām: “Viņi ir veikuši varoņdarbu, jo ņēma ieroci rokās, lai aizstāvētu savu valsti, cīnoties pret svešo okupantu varu, mežabrāļu grupās piedaloties kaujās un bruņotās sadursmēs ar iznīcinātāju bataljonu kaujiniekiem, NKVD Iekšlietu karaspēka vienībām un citām čekas struktūrām, kamēr daļa iedzīvotāju tai apzinīgi kalpoja, bet lielākā daļa centās piemēroties, lai izdzīvotu.” Viņu apbalvošana gan ieilga… Nebija īsti saprotama tik kūtra Ordeņu kapitula rīcība – kāpēc šo daudz cietušo varoņu apbalvošana tik ļoti ieilgusi? Sagatavojot nepieciešamos dokumentus, par viņiem tika veikta detalizēta arhīva eksperta pārbaude. Iesniedzot dokumentus, tika pievienots eksperta slēdziens – visi viņi ir reabilitēti, neviens nav veicis noziegumus pret nekombatantiem (civilpersonām). Vairākkārt tika dzirdēta atruna – Ordeņu kapituls strādā, mums vēl viss ir rūpīgi jāpārbauda… Vai Ordeņu kapitulā bija lielāki speciālisti par arhīva ekspertu? Cik zināms, tā sastāvā taj ā a laikā bija tikai viens vēsturnieks – Indulis Bērziņš, bijušais LVU PSKP vēstures katedras pasniedzējs… Pirmie divi nacionālie partizāni bija apbalvoti 2017. gada maijā, novembrī astoņi. 2022. gada 4. aprīlī divi pēdējie.
Ar Viestura ordeni apbalvotie nacionālie partizāni:
1. Ilmārs Adītājs
2. Ēvalds Baumanis
3. Ilga Bergmane
4. Vilma Birša
5. Arvīds Blūzmanis
6. Antoņina Brasla
7. Dzidra Bukāte
8. Monvids Uldis Normunds Eltermanis
9. Imants Grāvītis
10. Ārends Jānis Lapiņš
11. Anna Launerte
12. Regīna Lāce
13. Pēteris Logins
14. Hilda Miezīte
15. Domicella Pundure
16. Gunārs Stefans
17. Mihalīna Supe
18. Anna Šmidte
19. Heinrihs Vilcāns
20. Modris Zihmanis
21. Jānis Zemtautis
22. Bruno Zvejnieks
Divi no viņiem ir no Talsu novada – Monvids Eltermanis no Talsiem un Ārends Lapiņš no Mērsraga.

Ārends Lapiņš pēc Viestura ordeņa saņemšanas.
Foto: Jānis Vasiļevskis

Jānis Vasiļevskies,
nacionālo partizānu vēstures pētnieks

Izmantošana bez atsauces uz autori/autoru vai biedrības “A. Pelēča lasītava” mājas lapu, nav atļauta!

Latvijas nacionālo partizānu saiets pie Melturiem 2016. gada 30. jūlijā:

2016. gada 21. novembrī Latvijas Kara muzejā norisinājās aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa un Nacionālo bruņoto spēku komandiera ģenerālleitnanta Raimonda Graubes svinīgā pieņemšana Latvijas nacionālajiem partizāniem par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai.

Aizsardzības nozares vadība godina nacionālos partizānu

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

© Biedrība “Aleksandra Pelēča lasītava”. Visas tiesības rezervētas. Izmantošana bez atsauces uz autoriem vai biedrību “Aleksandra Pelēča lasītava” nav atļauta!