Lucija Ķuzāne

5,00 

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)

vai

Jēkabpils rakstniece Lucija Ķuzāne uzsākusi literāro darbību 1970. gadā ar grāmatu “Mana Augšzeme stāsta”.

Jēkabpilietes – grafiķes, ex-libru mākslinieces Ainas Karlsones 2012. gadā “Aleksandra Pelēča lasītavā” tiražētā grāmata “Lucija Ķuzāne” ir mēģinājums hronoloģiski parādīt rakstnieces ceļu literatūrā līdz viņas 80 gadu jubilejai. Tas ir Ainas Karlsones pēdējais darbs pirms aiziešanas mūžībā.

Lūcija Ķuzāne ir apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni (2003), ir LZA Sēlijas asociācijas goda biedre, Jēkabpils pilsētas goda pilsone un Pilskalnes pagasta goda pilsone.

e-Grāmatas (PDF) piemērs lejuplādei: Lucija Ķuzāne

Par autori

Aina Karlsone (13.11.1935-17.12.2012)

Jēkabpils, Aina Karlsone
Aina Karlsone

Gleznotāja, grafiķe, Rīgas ekslibristu kluba biedre, pīšanas un mašīnizšūšanas meistare, grāmatas “Īpašuma, cieņas un pateicības zīme – EKSLIBRIS grāmatzīme” autore, bijusi Sv. Miķeļa Jēkabpils ev. lut. baznīcas kancelejas vadītāja.

Mācījusies Blūma skolā, Kraukļu septiņgadīgajā skolā, Mākslas akadēmijas figurālās glezniecības nodaļā (E. Kalniņa meistardarbnīca).

1960. gadā uzzīmēta pirmā grāmatzīme, pirmā personālizstāde 1965. gadā.

Viņas vadītos pinēju kursus Jēkabpils rajona kultūras namā beiguši 245 audzēkņi.

2006. gadā Ainai Karlsonei piešķirts Jēkabpils goda pilsones nosaukums.

Māksliniecei ir divi bērni – dēls Uvis un meita Sarmīte.