Talsu ebreji

29,00 

“Jews in Talsi”
(in Latvian, e-book PDF with pictures in color, 737 pages)

The materials of Talsi (Latvia) Jewish history cannot be found together in one or two archive funds. Information can only be obtained by reading local documents in general, demonstrating how inextricably Jewish history relates to the history of the town. Information collected by fragments, piece by piece, trying to create an  overall picture. This mosaic seems to be succeeded, the Jewish community of Talsi and its representatives have become known, visible and understandable to nowadays people.

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)

vai

Kategorijas: , ,

Talsu ebreji

Talsu ebreji, Antra Grūbe
Antra Grūbe

Ebreju filozofs un sabiedriskais darbinieks Kārlis Popers (1900-1994) radīja „Atvērtās sabiedrības” ideju, kas nozīmē, ka pasaule nekad nav gatava. Iegūstot jaunu pieredzi, jaunus materiālus, jebkuras zināšanas, kas šobrīd liekas absolūtas un neapstrīdamas, var mainīties, kļūt apšaubāmas. Šī grāmata ir šodienas, šī brīža skatījums, bet, iespējams, tas mainīsies.

„Talsu apgabala vēstures ziņas liekas būt noslīkušas laika straumes viļņos”, rakstīts 1882. gada 15. aprīlī laikrakstā „Balss”. Tāds priekšstats radās arī par tautu, kas pilsētas veidošanā un attīstībā bija nozīmīga vairāk kā 100 gadu garumā. Ebreji. No pirmajiem ienācējiem 19. gadsimta sākumā līdz pusotram tūkstotim uz 20. gadsimta sliekšņa un vairākiem simtiem 2. pasaules kara priekšvakarā. Viņu šeit gandrīz vairs nav, kas var radīt mānīgu priekšstatu par to, ka mēs paši un vienīgie esam veidojuši savu skaisto pilsētu. Bet tā nav bijis vienmēr.

Grāmata veidota kā iespējami vispusīgs apskats par ebreju dzīvi Talsos. Plašā apjoma dēļ atstāts maz vietas latviešiem, vāciešiem un krieviem, kaut gan uzrakstīt kādas tautas vēsturi pilnīgi atdalīti no citām nemaz nav iespējams.

Grāmatas saturs

IEVADS

19. GADSIMTS (1823-1900)

Ieceļošana un iedzīvošanās
Līdzdalība pārvaldē, sabiedriskā dzīvē
Saimnieciskā attīstība
Reliģiskā un kultūras dzīve
Ābrams Hummels
Hirša Brauna dzimta

20. GADSIMTA SĀKUMS (1900-1914)

Politika un pārvalde
Uzņēmēju nostiprināšanās
Kultūras un sabiedriskās aktivitātes
Valerija Brjusova dēka Talsos

1. PASAULES KARŠ UN BRĪVĪBAS CĪŅAS (1915-1920)

Bēgļu gaitas, izraidīšana
Latvijas proklamēšana, Brīvības cīņas

LATVIJAS VALSTS (1920-1940)

Valsts un pašvaldību politika
Līdzdalība pašvaldībā
Jona Tevelsons
Lielā politika, partiju aktivitātes
Lojalitāte
Lokālpatriotisms
Antisemītisms
Biedrības
Pārkāpumi un sodi
Abrams Poperts
Ekonomiskā ietekme un nozīme
Namīpašumi un apsaimniekošana
Kredīti, finanšu līdzekļi
Tirdzniecība
Meijers Hiršfelds
Mozus Hāze
Daniels Hilmanis
Jeruhmanovi
Pakalpojumi
Saziņa un satiksme
Jozefs Fogts
Kino
Ražošana
Medicīna
Dāvids Fukss
Elfrīda Bergere
Mozus Zakss
Skolas, izglītība
Ģimene
Sports
Reliģiskās tradīcijas – kopiena
Kultūra

BAIGAIS GADS (1940.g.-1941.g.)

Deportācijas

VĀCU OKUPĀCIJAS LAIKS (1941-1945)

Šeines Jakobi stāsts par bēgšanu
Notikumi Talsos (1941-1942)
Holokausts (Šoa)

PĒC KARA

IZSKAŅA

Grāmatā ir 737. lpp.