Toreiz Rideļos

10,00 

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)!

Anna Feldberga-Rozenšteina
Vera Jansone-Kambala
Rita Kristsone

Dokumentāli stāsti un atmiņas.

Ar šo e-grāmatu Rideļu vārds iegūst jaunu, plašāku skanējumu. Dokumentos un atmiņu stāstos atdzīvojas notikumi un pulcējas kopā cilvēki, kuri aizmirsti vai bijuši līdz šim nezināmi. Šie mazie stāsti ir pieskāriens likteņiem un rokasspiediens pēcnācējiem, aicinot pieminēt un nepazaudēt.

Izdots 2004. — 185. lpp.

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)

vai

Kā savu dzimteni lai tēloju?
Tai augstu kalnu nav,
Nedz strāvu platu …
/Aspazija/

Mēs vēlējāmies tēlot savu bērnības zemi un laiku.
Laiku starp diviem pasaules kariem – saulainu saliņu divdesmitā gadsimta vētrainajā okeānā. Tēlot Rideļus kā vietiņu ar skaistiem, gaišiem cilvēkiem un tādu labestības starojumu, kuram pat 1941. gada ļaunums līkumu lieca.

Tā norobežoties mums neizdevās. No rideļnieku vēstulēm un vēstures materiāliem negribēts lauzās dzīves skarbums. Jūsu priekšā ir viss mums zināmais.
Nav vien pēdējo 50 gadu.
Tas ir mūsu visu, – ne tikai autoru un daudzu citu rideļnieku, bet arī mūsu rietumu un dienvidpuses kaimiņu, ilggadīgo novadpētnieku, kopdarbs. Sākot ar Elmāru Šmelti Zentenē, ar viņa neatlaidīgi uzturēto ideju par Rideļu grāmatu un paša praktisko piemēru, un beidzot ar Intu Dišleri Brizulē, ar viņas sarakstīto šīs grāmatas II daļu.
Un tā – mums iznāca tāda pati koptalka kā toreiz Rideļos, Vanadziņa balles placī… Lai tā nes svētību Rideļiem!

Autores

Izmantotas rideļnieku Emīlijas Skrastiņas-Leipoles, Valijas Brūveres-Lāces, Skaidrītes Rozītes, Viļa Jansona, Edvarda Jirgena, Visvalža Ausekļa, Žaņa Liepiņa, Edvīna Mieža, Ārijas Bites, Meraldas Kodoliņas un Imanta Gronska vēstules.

Saturs

I DAĻA—TOREIZ

Rideļu ainava
Ezeri
Rideļu muiža un tās noriets
Vecā kalpu māja un tās iemītnieki
Rideļu skola
Mazā Vēra skolā gāja…
Dziesmu prieks
Spēlmaņi
Krišs Ošnieks un viņa orķestris
Rideļkrogs, vecais Berķis un pārējie
Rideļu dzirnavas
Rideļu pasta nodaļa
Rideļnieki pagasta administrācijā

II DAĻA — RIDEĻI VĒSTURES AVOTOS

Rideļi Livonijas valstī (1253. — 1561.)
Rideļi Kurzemes hercogistē (1561. — 1795.)
Rideļu iedzīvotāji 18. gadsimtā
Rideļi Kurzemes guberņā (1795. — 1917.)
Rideļu iedzīvotāji 19. gadsimtā
Rideļi Latvijas republikā
Lambsdorfi

III DAĻA — MĀJAS, DZIMTAS, LIKTEŅI

Senie rideļnieki
Dzimtas hronika «Baznīcgrāmatu vēstījums»
1. Mūsu senči
2. Dzimtas zarojums
Rideļu vecsaimniecības
Jaunsaimnieki
Kambali
Rozenšteini
Līna
Serafīma