16. marts, piemiņa, atgādinājums …

Marts, piemiņa, atgādinājums… 16. marts pie Brīvības piemi­nekļa, Lestenes Brāļu kapos, pie Krokodila Dundagā vai Piemiņas akmens Talsu Jaunajos kapos un citviet. Kopā ar likteņbiedriem, ar dvēseļu radiniekiem nākama­jās paaudzēs. Arī vientulībā, — dziļās domās un atmiņās mājās pie aizdegtas sveces vai tāpat. Jo vienkārši nav latviešiem tādas dzimtas, ko nebūtu skāris Otrais pasaules karš, …

Mākslinieka Oļģerta Mizas divkārša atcere

Labi atceros savu jaunības laiku Talsus, novada cilvēkus, kuru ikdienas vai svētku reižu ceļi krustojās ar manām Talsu takām. Daži no šiem cilvēkiem, bez kuriem divdesmitā gadsimta sešdesmito gadu Talsi nav iedomājami, atmiņā iespiedušies īpaši. Interesanto cilvēku skaitā ir arī Oļģerts Miza. Daudzkārt redzēju Oļģertu soļojam vai darbojamies apkārtnes baltajos lielceļos. Bieži pie zīmīgās Soda …

© Biedrība “Aleksandra Pelēča lasītava”. Visas tiesības rezervētas. Izmantošana bez atsauces uz autoriem vai biedrību “Aleksandra Pelēča lasītava” nav atļauta!