Talsu „Pilsētas atslēgas” – kino…

Antra Grūbe Latvijas PSR katru gadu uzņēma vairākas spēlfilmas. Tās bija padomju propagandas svarīga sastāvdaļa. 1970. gadā scenāriju konkursā godalgotajā rakstnieces Lijas Brīdakas darbā bija atspoguļota izpildkomitejas priekšsēdētājas Austras Kalniņas sabiedriskā un privātā dzīve. Problēma par darbam un ģimenei veltītā laika sabalansēšanu, paaudžu nesaprašanos ir aktuāla arī mūsdienās. Scenārijs bija jāapstiprina Maskavā, kur radīja priekšstatu …