Čekista smaka. Komentārs.

STIPRI JŪTAMA „ČEKISTA SMAKA”… Esmu nostrādājis Totalitārisma seku dokumentēšanas centrā (TSDC) vairāk nekā 15 gadus, pētot Latvijas bruņoto nacionālās pretošanās kustību un dažādu PSRS represīvo struktūru darbību pret to. 2000. gadu sākumā TSDC nereti iegriezās Andris Trautmanis, kuram pētniecības nolūkam vēlīgi tika gādātas dažādas par „dzimtenes nodevību” tiesāto Latvijas iedzīvotāju Latvijas PSR VDK arhīva krimināllietas. …

Nacionālo partizānu Kabiles grupa. Kaujas gadadienas atcere Rendā. (Video)

Nacionālo partizānu Kabiles grupa, 1946

1945. gada 24. decembrī Kabiles nacionālo partizānu grupa veica pārdrošu uzbrukumu Kabiles pagasta centram, kur pagasta Izpildkomitejā atradās Iznīcinātāju bataljona apakšvienība. Partizāniem izdevās ēku ieņemt un atbrīvot vairākus aizturētos pagasta iedzīvotājus. Uzbrukuma rezultātā tika nošauti: Valsts Drošības Tautas komisariāta (VDTK) Kuldīgas apriņķa daļas operatīvais pilnvarotais Dambis, VDTK Kuldīgas apriņķa daļas šoferis Puriņš, Kuldīgas apriņķa Iznīcinātāju bataljona …

Talsi 1945. gada maijā

Liktenīgais kara pēdējā gada maijs daudziem nozīmēja jaunas, drošākas dzīves sākumu. Latvijas iedzīvotājiem pavasaris nesa jaunus pārbaudījumus, atkal nokļūstot padomju režīma varā. Otrdien, 1. maijā, bija Darba svētku brīvdiena. Vēl divas nedēļas mācību vajadzēja izturēt pamatskolēniem, bet vidusskolās, kā lēma Kurzemes tautskolu inspektoru sapulcē, „ja apstākļi atļaus, darbu vēl turpinās.”  Vidusskolās uzņemšot tos, kuriem latviešu …

Pirms 70 gadiem gaidīja palīdzību

1945. gada februārī Krimas kūrortpilsētā Jaltā tikās trīs lielvaru pārstāvji: ASV prezidents F. D. Rūzvelts, PSRS Tautas Komisāru padomes priekšsēdētājs J. Staļins un Lielbritānijas valdības vadītājs V. Čērčils. 11. februārī parakstītajā dokumentā bija uzsvērtas tautu pašnoteikšanās tiesības, tomēr vienojoties, ka lielvalstis uzraudzīs demokrātiskas pārvaldes izveidošanu katrā no valstīm un teritorijām. Vai tiešām agresoru Staļinu rietumu …

Talsu „Pilsētas atslēgas” – kino…

Antra Grūbe Latvijas PSR katru gadu uzņēma vairākas spēlfilmas. Tās bija padomju propagandas svarīga sastāvdaļa. 1970. gadā scenāriju konkursā godalgotajā rakstnieces Lijas Brīdakas darbā bija atspoguļota izpildkomitejas priekšsēdētājas Austras Kalniņas sabiedriskā un privātā dzīve. Problēma par darbam un ģimenei veltītā laika sabalansēšanu, paaudžu nesaprašanos ir aktuāla arī mūsdienās. Scenārijs bija jāapstiprina Maskavā, kur radīja priekšstatu …