Sargā savu tēvu zemi

10,00 

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)
Kategorijas:

Leģionāri

Pārdomas rosinoša grāmata

“Tikko esmu pabeigusi Imanta Tam­sona grāmatu «Sargā savu tēvu zemi». To jau nevar tā vienkārši izlasīt, — šķirstu atpakaļ un pārlasu vēl. Talsu ģimnāzijai piederīgo vīru kara gaitas Latviešu leģionā, publikācijas no «Tal­su Vārda» par brīvprātīgo pieteik­šanos un ziņas no frontes, stāsti par mūspuses Lāčplēšiem, kuriem liktenis bija lēmis būt gan pie Latvijas brīv­valsts šūpuļa, gan tās kapa. Grāmatā ir tik blīva informācija, ka, vienkārši izlasot, to aptvert nevar. Tik daudz pazīstamu uzvārdu un mājvārdu un kādreiz varbūt citā interpretācijā dzir­dētu notikumu, ar ko man saistās arī kādas gluži personiskas atmiņas.

«Sargā savu tēvu zemi» ir grāmata ne vien leģionāru piemiņai, bet arī īsais kurss brīvprātīgo formējumu tapšanas pirmvēsturē, koncentrēts apkopojums par Baigo gadu Talsos un apriņķī.”

Maija Brūvere

Lejuplādē grāmatas pirmās lappuses.

Par autoru

Sargā savu tēvu zemi

Imants-Tamsons
Imants Tamsons

Imants Tamsons dzimis 1942. gada 25. novembrī Talsos drēbnieka Mārtiņ a Tamsona un Leontīnes Marijas (dz. Leimane) ģimenē. No 1957. līdz 1961. gadam mācījies Talsu skolās. 1961. gadā iestājies Vīborgas Civilās aviācijas tehniskajā skolā, bet 1966. gadā atgriezies Talsos. No 1975. līdz 1980. gadam studējis ekonomiku Latvijas Valsts universitātē. Strādājis dažādos Talsu uzņ ēmumos un iestādēs, bet no 1983. gada līdz 1992. gadam Mērsraga zvejnieku kolhoza “1. Maijs” priekšsēdētāja vietnieks. Pēc kolhozu sistēmas likvidēšanas līdz pensijas sa ņemšanai 2002. gadā strādājis dažādus gadījuma darbus. Ir trīs meitu – Ilzes, Zanes, un Ievas tēvs. Lepojas ar mazmeitu Danielu-Elizabeti.

No 2004. gada atkal dzīvo Talsos. Aktīvs novadpētnieks. Ar skolotāju Elmāru Šmelti veidojis grāmatu “Talsu ģ imnāzija” (2004), ar Zigurdu Kalmani strādājis pie Teodora Zaudmaņ a (Dzintarkalna) grāmatas ”Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves”. Publicējis vairākus desmitus rakstu par novada vēsturi laikrakstā “Talsu Vēstis”. 2011. gadā iznākusi grāmata “Skola atmiņās un stāstos” ar ieskatu Talsu ģimnāzijas un vidusskolas vēsturē un vienlaikus – novēlējums jaunajai ģimnāzistu un pētnieku paaudzei skolas un novada vēsturi izzināt daudz dziļāk un pamatīgāk.