Barikādes – Dainis Īvāns. Videolekcija 3 daļās.

Barikādes – Dainis Īvāns. Videolekcija 3 daļās.

[edd_social_discount]

Barikādes, Baltijas ceļš, pretošanās un Latvijas neatkarības atjaunošana

Dainis Īvāns – pirmais Latvijas Tautas frontes (LTF) priekšsēdētājs un viens no spilgtākajiem Atmodas laika politiķiem, viesojoties Talsu 2. vidusskolā, vairāk kā pusotru stundu ilgā stāstījumā, atcerējās nesenās pagātnes notikumus, laiku, kad Latvija 1990. gadu sākumā atguva neatkarību.

Barikādes, Dainis Īvāns, video

Mēs dzīvojām Padomju impērijā un mums bija jāslavina viss, ko šī impērija darīja… Tas varbūt ir brīnums, ka šī mana paaudze, vai paaudzes, kas dzīvoja Padomju impērijā, bija spiestas pielāgoties, jo tā bija vienīgā iespēja saglabāt dzīvību, kailo eksistenci represiju situācijās. Piepeši pēc 50 gadu okupācijas, vienā baisā baisā režīmā, par ko vēl minēšu šīs sarunas laikā, pēkšņi sadomājām, ka vairs negribam, ka gribam būt brīvi, ka izsliesim muguru un lūgsim piedošanu mātei Latvijai, jo esam to nodevuši, jo 1940. gadā mums varbūt nebija citas izejas. Varbūt mūs pievīla mūsu vadoņi, kuri teica: „Palieciet savas vietās!”, jo pie mums ienāk draudzīgs karaspēks. Varbūt mums nevajadzēja karot pret šo karaspēku, bet izrādīt savu neapmierinātību, ka gribam būt brīvi, ka negribam būt vergi, bet tomēr bijām spiesti padoties. Šie 50 gadi smagi demoralizēja visas latviešu paaudzes, kas piedzima, dzīvoja un nomira šajā laikā. Molotova-Ribentropa pakts ievadīja Latvijas neatkarības iznīcināšanu. Atmodas laiks atjaunoja mūsu valsti.
Dainis Īvāns pieminēja Pļaviņu HES – hidroelektrostaciju, ko savulaik Padomju savienība būvēja Daugavas krastos. Šī būve visvairāk simbolizēja Padomju varmācību. Pļaviņu HES bija padomju industrializācijas projekts. Krievu zinātnieki lielās elektrostacijas uz Volgas sauca par Staļina piramīdām. Komunisti ar šīm stacijām, iznīcinot dabu, iznīcinot ainavas, gribēja parādīt, ka viņi ir varenāki par visu, varenāki par dabu un varenāki par vienu mazu latviešu tautu, kuru viņi var samīdīt, ar visām tautas svētvietām.
Pienāca vajadzīgais brīdis, jo militarizētā valsts ekonomiskā sabrukuma situācijā vairs nespēja izturēt bruņošanās tempu. Padomju Savienības jaunais partijas vadonis Mihails Gorbačovs palaida vaļīgāk grožus, sakot – nu par dabu jūs tā kā drīkstat runāt, bet par pārējo nē. Šo to atļāva, bet visur darbojās komunistu aizliegumi, visur darbojās cenzūra. Tiesības brīvi runāt mums vajadzēja izcīnīt.

barikādes, Dainis Īvāns

Cīņa par vidi, par mūsu Latvijas un dabas saglabāšanu nav iedomājama, ja neizvirzām prasības pēc elementārām brīvībām. Mēs sapratām, ka vajadzīga politiskā cīņa, politiskās prasības par patiesību, par dzimto valodu un atgriešanos Eiropā. Arī tas ir ļoti svarīgi. Piepeši ap 1986. gadu mēs apzinājāmies, ka esam daļa no Eiropas.
Grupa Helsinki-86 bija viena no pirmajām drosminieku grupām, kas izgāja ielās ar zīmīgiem plakātiem. Brīvu Latviju vienotā Eiropā!
Tautas fronte iedrošināja – mēs vairs neesam vieni, mūsu ir ļoti daudz, mūs vairs nevar arestēt un salikt cietumos, jo cietumu pietrūks.
Baltijas ceļš iekustināja pasauli. Pusotru mēnesi pēc Baltijas ceļa krita Berlīnes mūris. Baltijas ceļam bija nozīmīga loma komunisma sabrukuma domino efektā visā Eiropā. Bez Baltijas ceļa nebūtu brīvas, apvienotas Vācijas, bez Baltijas ceļa nebūtu brīvas Polijas. Bez solidaritātes ar šīm valstīm nebūtu arī mūsu brīvības. Pēc Baltijas ceļa Tautas frontes kongress pieņēma jaunu programmu, loģisku programmu ceļam uz pilnīgu neatkarību.

Barikādes, Dainis Īvāns, LTF

Tautas fronte decembrī pieņēma lēmumu par gatavošanos X-stundai, par nevardarbīgo pretošanos, kas iekļauj ne tikai dziedāšanu, sanākšanu laukumā, bet arī barikāžu veidošanu, arī Padomju armijas sabotēšanu, kavēšanu un citas akcijas.
1991. gada 13. janvāra naktī tanki ielenca Lietuvas Republikas Augstāko Padomi, ieņēma TV, radio, telegrāfu. Nogalināja 14, ievainoja 110 cilvēkus.
Pēc tam, kad notika šie uzbrukumi, nolēmām, ka nedrīkstam Latvijā pieļaut to, kas notika Lietuvā. Mēs sapratām, ka nedrīkstam kavēties nevienu mirkli. “Es gāju uz Latvijas Radio stāstīt ka vairs nedrīkstam padoties, ka jāpretojas. Nesacīju, lai iet uz barikādēm – tā bija brīva cilvēku izvēle. Pēc divdesmit minūtēm, izejot no radio, redzēju, ka tukšais Doma laukums sāk pildīties cilvēkiem – desmiti, simti…”
Odisejam Kostandam radās doma – ceļam barikādes! Tā sākas ļoti strauja barikāžu veidošana. Septiņas aizsardzības līnijas. Starp citu, barikādēs bija paredzēts arī tas, ko jūs redzējāt Ukrainas Maidanā – riepu joslas. Mūsu barikādes bija veidotas ļoti gudri, kaut arī Maskava cenšas smieties par tām. Arī mēs paši dažbrīd pakļaujamies šai Maskavas propagandai. Barikādes bija veidotas tā, lai bloķētu tankus, kuri censtos iekļūt, lai evakuētu cilvēkus, lai aizkavētu masīvu Padomju armijas uzbrukumu.
Krievi teica – ja nebūtu bijušas janvāra barikādes Rīgā, nebūtu arī augusta barikāžu Maskavā.
Toreiz nevarējām sapņot par to, ka būsim attīstīto valstu klubā, ko sauc par Eiropas Savienību. Tādas valsts kā Latvija iespējas lemt Eiropas un pasaules likteņus Eiropas Savienībā ir neproporcionāli lielas mūsu skaitam, mūsu teritorijai un mūsu ekonomiskajai varēšanai. Padomju Savienībā mums nebija nekādas teikšanas. Arī pirmajai brīvvalstij nebija tādu iespēju piedalīties pasaules līdzlemšanā, kā mums – Eiropas Savienības dalībvalstij.
Janvāra barikādes un mans Atmodas stāsts pierāda mūsu dzīvotspēju, jo izgājām to mācību kas bija janvārī. Jebkuram agresoram, kas gribētu mūs atkal sagrābt, sacīsim – nu pamēģiniet, pamēģiniet kā jums tas izdosies – jums neizdosies! Mums ir gan drausmīgā, drūmā okupācijas mācība, gan demoralizējošā padošanās mācība 1940. gadā, gan arī pilnīgi neticamā uzvara trešajā Atmodā. Barikādes apliecina, ka esam pietiekoši stipra nācija, pietiekoši stipra valsts, kam var būt ļoti skaista nākotne.

[edd_social_discount]