Skola atmiņās un stāstos

7,00 

Grāmatas veids: e-grāmata (PDF)
Kategorijas: , ,

Apraksts

Ieskats

Talsu Valsts ģimnāzija

Šoreiz jūsu uzmanībai neliels ieskats Talsu ģimnāzijas un vidusskolas vēsturē, kas ieskicēts absolventu un skolotāju atmiņstāstos salīdzinoši īsā laika posmā. Vienlaikus tas ir novēlējums jaunajai ģimnāzistu un pētnieku paaudzei skolas un novada vēsturi izzināt daudz dzi ļāk un pamatīgāk.

Par autoru

Dr. Gailitis un Imants Tamsons
dr. Jānis Gailītis un Imants Tamsons

Imants Tamsons dzimis 1942. gada 25. novembrī Talsos drēbnieka Mārtiņ a Tamsona un Leontīnes (dz. Leimane) ģimenē. No 1957. līdz 1961. gadam mācījies Talsu skolās. Reizē ar skolas biedriem Orestu Asari, Raimondu Māleru, Žani Višņevski, Valdi Leimani, Arvīdu Priednieku un Gunti Grīnbergu 1961. gadā iestājies Vīborgas Civilās aviācijas tehniskajā skolā, bet 1966. gadā atgriezies Talsos. No 1975. līdz 1980. gadam studējis ekonomiku Latvijas Valsts universitātē. Strādājis dažādos Talsu uzņ ēmumos un iestādēs, bet no 1983. gada līdz 1992. gadam Mērsraga zvejnieku kolhoza “1. Maijs” priekšsēdētāja vietnieks. Pēc kolhozu sistēmas likvidēšanas līdz pensijas sa ņemšanai 2002. gadā strādājis dažādus gadījuma darbus. Ir trīs meitu – Ilzes, Zanes, un Ievas tēvs. Lepojas ar mazmeitu Danielu-Elizabeti. No 2004. gada atkal dzīvo Talsos. Aktīvs novadpētnieks. Ar skolotāju Elmāru Šmelti veidojis grāmatu “Talsu ģ imnāzija” (2004), ar Zigurdu Kalmani strādājis pie Teodora Zaudmaņ a (Dzintarkalna) grāmatas ”Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves”. Publicējis vairākus desmitus rakstu par novada vēsturi laikrakstā “Talsu Vēstis”.