Talsu ebreji
Apskatīt galeriju

Talsu ebreji

Publicēts: Pie/08/2018

Pieejams:

PDF

25.00 €

13 MB, 738 lpp.
latviešu
978-9934-513-00-8

Ieskats

Talsu ebreji

Talsu ebreji, Antra Grūbe

Antra Grūbe

 

Ebreju filozofs un sabiedriskais darbinieks Kārlis Popers (1900-1994) radīja „Atvērtās sabiedrības” ideju, kas nozīmē, ka pasaule nekad nav gatava. Iegūstot jaunu pieredzi, jaunus materiālus, jebkuras zināšanas, kas šobrīd liekas absolūtas un neapstrīdamas, var mainīties, kļūt apšaubāmas. Šī grāmata ir šodienas, šī brīža skatījums, bet, iespējams, tas mainīsies.

 

„Talsu apgabala vēstures ziņas liekas būt noslīkušas laika straumes viļņos”, rakstīts 1882. gada 15. aprīlī laikrakstā „Balss”. Tāds priekšstats radās arī par tautu, kas pilsētas veidošanā un attīstībā bija nozīmīga vairāk kā 100 gadu garumā. Ebreji. No pirmajiem ienācējiem 19. gadsimta sākumā līdz pusotram tūkstotim uz 20. gadsimta sliekšņa un vairākiem simtiem 2. pasaules kara priekšvakarā. Viņu šeit gandrīz vairs nav, kas var radīt mānīgu priekšstatu par to, ka mēs paši un vienīgie esam veidojuši savu skaisto pilsētu. Bet tā nav bijis vienmēr.

 

Grāmata veidota kā iespējami vispusīgs apskats par ebreju dzīvi Talsos. Plašā apjoma dēļ atstāts maz vietas latviešiem, vāciešiem un krieviem, kaut gan uzrakstīt kādas tautas vēsturi pilnīgi atdalīti no citām nemaz nav iespējams.

Grāmatas saturs

IEVADS

 

19. GADSIMTS (1823-1900)

Ieceļošana un iedzīvošanās

Līdzdalība pārvaldē, sabiedriskā dzīvē

Saimnieciskā attīstība

Reliģiskā un kultūras dzīve

Ābrams Hummels

Hirša Brauna dzimta

 

20. GADSIMTA SĀKUMS (1900-1914)

Politika un pārvalde

Uzņēmēju nostiprināšanās

Kultūras un sabiedriskās aktivitātes

Valerija Brjusova dēka Talsos

 

1. PASAULES KARŠ UN

BRĪVĪBAS CĪŅAS (1915-1920)

Bēgļu gaitas, izraidīšana

Latvijas proklamēšana, Brīvības cīņas

 

LATVIJAS VALSTS (1920-1940)

Valsts un pašvaldību politika

Līdzdalība pašvaldībā

Jona Tevelsons

Lielā politika, partiju aktivitātes

Lojalitāte

Lokālpatriotisms

Antisemītisms

Biedrības

Pārkāpumi un sodi

Abrams Poperts

Ekonomiskā ietekme un nozīme

Namīpašumi un apsaimniekošana

Kredīti, finanšu līdzekļi

Tirdzniecība

Meijers Hiršfelds

Mozus Hāze

Daniels Hilmanis

Jeruhmanovi

Pakalpojumi

Saziņa un satiksme

Jozefs Fogts

Kino

Ražošana

Medicīna

Dāvids Fukss

Elfrīda Bergere

Mozus Zakss

Skolas, izglītība

Ģimene

Sports

Reliģiskās tradīcijas – kopiena

Kultūra

 

BAIGAIS GADS (1940.g.-1941.g.)

Deportācijas

 

VĀCU OKUPĀCIJAS LAIKS (1941-1945)

Šeines Jakobi stāsts par bēgšanu

Notikumi Talsos (1941-1942)

Holokausts (Šoa)

 

PĒC KARA

 

IZSKAŅA

 

 

Kopā 738. lpp.

 

Reģistrēties, lai grāmatu pasūtītu

Lai pasūtītu šo e-grāmatu PDF formātā, lūdzu reģistrēties, noklikšķinot ŠEIT. Ja esat jau reģistrējies/-usies, lūdzu klikšķiniet uz “Pasūtīt”.

Atsauksmes

Komentāri

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Līdzīgi rakstu darbi